Ana Sayfa
Bölüm
Bölüm Başkanından

Bölüm Başkanı'ndan

Endüstri Mühendisliği, üretim ve hizmet sektöründe en verimli, en düşük maliyetle çalışabilecek kaliteli sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesi için insan, makine, malzeme, enerji ve bilgi kaynaklarını kullanarak, en uygun bilimsel yöntemleri geliştirir ve uygular. Bu amaçla Endüstri Mühendisliği eğitimi yöneylem araştırması, istatistik, benzetim, üretim planlama ve yönetimi temel dersleri etrafında öğrencilere sistem yaklaşımı, ekip çalışmasına yatkınlık, sorgulama ve kıyaslama yapabilme, analitik bir bakış açısıyla problem tespit etme ve çözme, matematiksel modelleme, bilgisayar desteğinde bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, hepsinden önemlisi “değişimi sürekli izleme” özelliklerini kazandırmaktadır.

Endüstri Mühendisleri genellikle imalat yapan kuruluşlarda çalışmasına rağmen, özellikle son yıllarda artarak; sağlık, bankacılık, sigortacılık, finans, bilişim, iletişim, lojistik sektörleri gibi hizmet veya servis sistemlerinde de istihdam edilebilmektedir. Sanayide rekabet sistemlerinin oluşturulmasında önemli görevler üstlenen Endüstri Mühendisleri; üretim planlama mühendisi, ürün geliştirme uzmanı, satın alma mühendisi, iş analisti, banka müfettişi, proje yöneticisi, süreç mühendisi, sipariş ve lojistik mühendisi gibi pozisyonlarda iş bulabilmektedir.

1977 yılında İşletme Mühendisliği Bölümü adı altında kurulan, 1982 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü adı altında Eğitim-Öğretim / Araştırma-Geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir. 40 yıllık birikim ve deneyime sahip olan Bölümümüz 2018  yılı itibariyle 6 Profesör, 3 Doçent, 17 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 15 Araştırma Görevlisi ve 1 Uzman ile hizmet vermektedir.

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilen Bölümümüz, hali hazırda “I. ve II. Öğretim Programları ile Lisans”, “Endüstri Mühendisliği, Uzaktan e-Mühendislik Yönetimi, Uzaktan e-Kalite Yönetimi ile Yüksek Lisans”, “Endüstri Mühendisliği ile Doktora” eğitim programları dahilinde 1300’ün üzerinde öğrencimizi iyi birer Endüstri Mühendisi olması için özveriyle çalışmaktadır.

Öğrencilerimize problemleri çözmede gerekli teknik ve gelişmiş araçları kullanabilme becerisi kazandırmak üzere 4 laboratuvar ve bunları destekleyen çeşitli teçhizatlar bölümümüz bünyesinde bulunmakta olup, yeni laboratuvarların yakın gelecekte kurulması da planlanmaktadır. Öğrencilerimizin mezuniyet öncesinde  İş deneyimi kazanmaları ve iş hayatına hazırlanmaları için  UMDE (Uygulamalı Mühendislik Deneyimi) Programı kapsamında  4. Sınıfın  Güz veya Bahar Döneminin 16 haftasını  firmalarda proje yaparak geçirmeleri  sağlanmaktadır. UMDE Programına katılmaları öğrencilerimizin  firmalarda  iş bulma imkanlarını da artırmaktadır.

Bölümümüz, Türkiye’de Endüstri Mühendisliği yükseköğretimi alanında “zaman ve mekandan bağımsız eğitim teknolojilerini örgün öğretim ile harmanlayarak tasarladığı örgün ve uzaktan öğretim modelini” uygulayan öncü bölüm olmanın gururunu yaşamaktadır. Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, örgün ve uzaktan öğretim lisans programlarının yanı sıra Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programları ile Mühendislik Yönetimi ve Kalite Yönetimi Uzaktan Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans programlarını da başarıyla yürütmektedir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü ailesi olarak bu zengin kadromuzun 40 yılı aşan bilgi ve deneyimlerini ortaya koyarak, sanayi ve iş dünyasının problemlerine çözümler üretebilen, özgüveni yüksek, yenilikçi teknolojileri sürekli takip eden, analitik düşünebilen, disiplinler arası çalışmaya yatkın, meslek etiğinden ödün vermeyen kimliğe sahip Endüstri Mühendisleri yetiştirmeyi amaçlıyor, “başarılarınız başarımız olacaktır” inancıyla,

Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Cemalettin KUBAT