Ana Sayfa
Bölüm
Eğitim Amaçları

Eğitim Amaçları

Endüstri Mühendisliği Programı Eğitim Amaçları 

  1. Karmaşık ve bütünleşik, imalat ve hizmet sistemlerinin makro ve mikro düzeyde,   verimliliğini artırmak için analiz eden, tasarımını yapan, planlayan, kontrol eden, uygulayan ve geliştiren,
  2. Bilimsel çalışmaları yakından takip edebilen, ulusal ve uluslararası yenilikçi çalışmalara katkıda bulunan,
  3. Yurtiçi ve yurtdışında disiplinler arası bilimsel çalışmalar yapan, liderlik becerileri ile takım çalışmalarına katılan,
  4. Üniversite-Sanayi-İş dünyası İşbirliğini geliştirerek öğrencilerimizin mezuniyet öncesi deneyim kazanmasını sağlayarak, sürekli iyileştirmeyi esas alan, etik davranış ve iş hukuku ilkelerine bağlı, etkin kararlar alabilme yetenek ve yetkinliklerine sahip mühendisler yetiştirmektir.