Personel Sayıları
Profesör 6
Doçent 3
Doktor Öğretim Üyesi 17
Araştırma Görevlisi 13
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 332 269
2. Öğretim Öğrencisi 291 298
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 18 81
Toplam 641 648
Genel Toplam 1289