Personel Sayıları
Profesör 6
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 17
Araştırma Görevlisi 15
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 337 274
2. Öğretim Öğrencisi 296 309
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 18 82
Toplam 651 665
Genel Toplam 1316