Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 16
Araştırma Görevlisi 15
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 334 270
2. Öğretim Öğrencisi 294 307
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 18 82
Toplam 646 659
Genel Toplam 1305