Ana Sayfa
Öğrenci
Öğrenci Danışmanlığı

Öğrenci Danışmanlığı

Kaydını yaptıran her öğrenci için, bölümümüzce bölümün öğretim elemanları arasından bir akademik danışman atanır.

Akademik Danışman, öğrenim süresi boyunca öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Öğrenciler, danışmanlarının görüşünü alarak her dönemin başında alacakları derslere kayıt yaptırırlar. Bunun yanısıra danışmanlar öğrencilerin, başarı ve motivasyonlarını takip ederek, mesleki fırsatlar, eğitim sorunları gibi ders ve meslek planlamasında ve gerekirse bölümle ilgili veya kişisel sorunlarını aşmak için de öğrencilere yardımcı olur.

Danışmanınızın kim olduğunu SABİS'ten öğrenebilirsiniz.