Ana Sayfa
Umde
Genel Bilgiler

UMDE Genel Bilgiler

Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından daha nitelikli mühendis yetiştirilmesinde yeni bir model olan Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi (UMDE) programı, 2013-2014 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. UMDE programı ile öğrenciler 1 yarıyıl boyunca işletmelerde Aday Mühendis sıfatı ile görev alırlar.  UMDE programı, eğitim ve öğretim dönemlerinde gerçekleştirilir. UMDE programı üniversitenin akademik takviminde belirlenen eğitim ve öğretim dönemlerinde başlar ve bu sürenin sonunda biter. UMDE dersi 7. veya 8. yarıyılda seçmeli bir ders statüsünde olup dersi tercih edecek öğrencilerin;

  • UMDE programına katılacağı yarıyılın alt dönemlerinden (tüm alt dönemlerden) almak zorunda olduğu tüm dersleri almış ve başarmış (Staj1, Staj2, üniversite ortak dersler hariç) olması
  • Ders planındaki altıncı veya yedinci yarıyıl sonu ağırlıklı genel not ortalaması bölümün belirlediği ağırlıklı genel not ortalaması (2,50) ve üzerinde olması gerekir

Daha detaylı bilgi için UMDE yönergesini ve UMDE protokolünü inceleyiniz.