Ana Sayfa
Umde
Genel Bilgiler

UMDE Genel Bilgiler

2016-2017 Öğretim Yılı 7. veya 8. yarıyılda UMDE Programına Katılacak Öğrencilerimize Duyurulur

Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından daha nitelikli mühendis yetiştirilmesinde yeni bir model olan Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi (UMDE) programı, 2013-2014 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. UMDE dersi 7. veya 8. yarıyılda seçmeli bir ders statüsünde olup sadece 1 dönemde tercih edilebilecektir. Dersi tercih edecek öğrencilerin ilgili dönemi dışında herhangi bir dersi seçmemiş olması gerekmektedir. Alt dönemlerden ve/veya diğer bölümlerden her hangi bir dersi olan öğrenciler UMDE programına katılamaz.

UMDE programı 3 adet teknik seçmeli derse eşdeğer sayılacak olup 15 AKTS değerine sahiptir.

Ancak sadece 5 AKTS’si ortalamaya yansır. Öğrenciler UMDE dersini seçerken aşağıdaki tabloda verilen şekilde her iki dersi birden seçmek zorundadır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

(T+U)

Kredi

AKTS

Ortalamaya girer/girmez

ENM 487

Mühendislik Deneyimi Eğitimi

5+0

5

5

Girer

ENM 495

Mühendislik Deneyimi Uygulaması

0+20

10

10

Girmez YT/YZ

 

 

UMDE programı, sınav haftaları dahil olmak üzere bir yarıyıl boyunca haftanın ilk 4 iş gününü (Pazartesi-Perşembe) kapsar. UMDE öğrencisinin UMDE programına (ilgili işletmeye) devam zorunluluğu iş günü üzerinden %90’dır. Öğrencilerimizin uygulama dönemine ait SGK primleri SAÜ tarafından ödenecektir. UMDE adayının ders değerlendirmesi; ”Danışman Öğretim Üyesi” ve işletmenin belirlediği “UMDE İşletme Sorumlusu” tarafından yapılacaktır. Başarı notu; öğrenci tarafından yıl içerisinde hazırlanacak ara raporlar ve yukarıda belirtilen yetkililerin değerlendirmesine göre belirlenecektir.

 

Öğrencilerin işletmelere atamaları Bölüm UMDE Takip Komisyonu (BUTAK) tarafından yapılacak olup öğrenciler tarafından anlaşmalı işletmeler dışındaki yeni bir işletme önerebileceklerdir. Bu önerileri BUTAK tarafından değerlendirilerek onaylandıktan sonra kesinlik kazanacaktır. Firmaların seçiminde;  Sakarya Üniversitesi’ne olan uzaklığı 60 km’yi geçmeyecek şekilde Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bilecik bölgelerinde ve uygun niteliklere sahip olması aranacaktır. Ancak öğrencinin teklifine uygun danışman öğretim üyesi bulunması halinde 60 km sınırı dışına çıkılabilir.  Firma önerecek olan öğrenciler, Firma yetkilisi tarafından onaylı ekteki “UMDE Kurum/Kuruluş Öneri Formu”nu da dilekçeleriyle birlikte taratıp aynı e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

7. YARIYILDA ALINMASI GEREKEN DERSLER

1. DURUM

 

 2. DURUM  (UMDE)

 

Teknik Seçmeli Ders

5 AKTS

ENM 487 UMDE

5 AKTS

Teknik Seçmeli Ders

5 AKTS

ENM 495 UMDE

10 AKTS

Teknik Seçmeli Ders

5 AKTS

Endüstri Mühendisliği Tasarım

5 AKTS

Endüstri Mühendisliği Tasarım

5 AKTS

STAJ

5 AKTS

STAJ

5 AKTS

Girişimcilik Ve Proje Yönetimi

5 AKTS

Girişimcilik Ve Proje Yönetimi

5 AKTS

TOPLAM

30 AKTS

TOPLAM

30 AKTS

 

 

8. YARIYILDA ALINMASI GEREKEN DERSLER

1. DURUM

 

 2. DURUM (UMDE)

 

Teknik Seçmeli Ders

5 AKTS

ENM 487 UMDE

5 AKTS

Teknik Seçmeli Ders

5 AKTS

ENM 496 UMDE

10 AKTS

Teknik Seçmeli Ders

5 AKTS

Bitirme Çalışması

10 AKTS

Bitirme Çalışması

10 AKTS

Üniversite Ortak seçimli Dersi

5 AKTS

Üniversite Ortak seçimli Dersi

5 AKTS

TOPLAM

30 AKTS

TOPLAM

30 AKTS

 

Not: İngilizce destekli ders alan öğrenciler her dönem 1 ingilizce ders seçmek zorunda olduklarından UMDE seçtikleri dönemde 1 tane ingilizce ders seçebilirler. Bu durumda olan öğrenciler varsa Cuma günü olan İngilizce dersi seçmelilerdir yoksa 2. öğretimden dersi almalılardır.

 

Ayrıntılar için bölüm WEB sitesini takip ediniz. 

Yönergeye aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/157794?AspxAutoDetectCookieSupport=1