Ana Sayfa
Öğrenci
Yarı Zamanlı Çalışma

4. SINIFLAR İÇİN YARI ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKINDA (GÜNCELLENDİ 29.01.2019)

UMDE kapsamı dışında, tasarım/bitirme çalışmalarını işletmelerde uygulamalı olarak gerçekleştirmek isteyen ve sigorta ihtiyacı bulunan 4. sınıf öğrencilerine firmalara gittiği günler için aşağıda alınan kararlar çerçevesinde uygun görüldüğü taktirde Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından tasarım/bitirme çalışmaları kapsamında sigorta yapılabilmektedir. Ancak bu sigorta bölüm yönetiminin onayı şartı ile sadece 4. sınıf öğrencilerine yapılmaktadır.

Bu kapsamda sigortalanacak 4. sınıf öğrencilerinin Mühendislik Tasarımı ve/veya Bitirme dersini almış olması ve ilgili firmada bu çalışmalarını yürütmesi gerekmektedir. Firma'da Mühendislik Tasarımı ve/veya Bitirme çalışması yaptığına dair ek'te yer alan dilekçe tasarım/bitirme danışmanı tarafından doldurulacaktır.  Bu kapsamda alınan kararlar aşağıda verilmiştir. 

Bununla ilgili olarak alınan kararlar aşağıda verilmiştir.

05/01/2017 tarihli ve 477 sayılı Senato kararına istinaden, sadece Bitirme veya Tasarım Çalışması alan öğrenciler ilgili günlerde Bitirme/Tasarım çalışması ve staj haricinde hiçbir teorik veya uygulamalı dersin olmaması kaydıyla 3 güne kadar, hem Bitirme hem de Tasarım Çalışmasını aynı dönem içerisinde alan öğrenciler ise ilgili günlerde Bitirme/Tasarım Çalışması ve Staj dersinin haricinde hiçbir teorik ve uygulamalı ders olmamak kaydıyla 4 güne kadar, Bitirme ve/veya Tasarım Çalışmalarını Bölüm ve/veya Mühendislik Fakültesi’nin onayladığı bir kuruluşta uygulamalı olarak yapabileceğine ve ilgili günlerde sigortalarının Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın yapabileceğine, bu kararın sadece 2018-2019 Bahar yarıyılında geçerli olmasına ve her dönem başlamadan önce uygulamanın verimliliği ve ilgili konunun Fakülte Yönetim Kurulu tarafından tekrar değerlendirilmesi gerektiğine oybirliği ile karar verildi.

Aşağıda verilen tüm evraklar tamamlandıktan sonra staj kabul formunun en sonunda yer alan (4. Aşama) imza için bölüm yönetimine (Bölüm Başkanı veya Bölüm Başkan Yardımcıları) başvurabilirsiniz. Tüm Evraklar Mühendislik Fakültesi Staj Ofisinden görevli Yunus Ayvaz'a teslim edilecektir.

  • Staj Kabul Formu (3 adet)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
  • Ek'te yer alan bitirme/tasarım uygulama başvuru formu (Ek'leri ile birlikte)
  • Bitirme/tasarım uygulama başvuru formu'nun eki olarak Onaylı Transkript ve Haftalık ders programı