Ana Sayfa
Öğrenci
Öğrenci Değişimi

Öğrenci Değişimi

Erasmus Değişim Programı

Bölümümüz, öğrencilerin Erasmus Programı kapsamında gerek öğrenim hareketliliği gerekse de staj hareketliliği kapsamında yurt dışına çıkmalarını desteklemektedir. Bu kapsamda Avrupa Birliği ülkeleri üniversiteler ile anlaşmalar yapılmakta ve bu sayede öğrencilerimiz, anlaşma yapılan bu üniversitelerde bir veya iki dönem boyunca eğitim görebilmektedir. Bunun yanında öğrencilerimiz yaz dönemlerinde staj hareketliliği programından faydalanabilmekte ve Avrupa Birliği ülkelerinde kendi belirledikleri bir işletmede üç aya kadar staj yapabilmektedir.

Erasmus programının amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Bu hedef, Avrupa'nın değişik ülkelerindeki iyi uygulamaları Avrupa'nın bütününün istifadesine sunmak olarak özetlenebilir.

Öğrenci Erasmus programına birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren başvurabilir ve lisans öğrenimi boyunca sadece bir kez bu programdan faydalanabilir. Her bölümün anlaşmalı olduğu üniversiteler farklıdır ve zamanla değişebilmektedir. Bölümlerin anlaşmalı olduğu güncel üniversiteler online başvuru yapıldığı sırada görülebilmektedir. Öğrencilerimiz Erasmus süreci ve anlaşmalı üniversiteler ile ilgili detaylı bilgiyi Bölüm Erasmus Komisyonu üyelerinden alabileceği gibi buradaki linkten ulaşabilecekleri Üniversite Erasmus Ofisi'nden de edinebilirler.

Farabi Değişim Programı

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Farabi Değişim Programı El Kitabı içerisinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Öğrencilerimiz Farabi süreci ve anlaşmalı üniversiteler ile ilgili detaylı bilgiyi Öğrenci Değişimi Komisyonu üyelerinden alabileceği gibi buradaki linkten ulaşabilecekleri Üniversite Farabi Ofisi'nden de edinebilirler.

Mevlana Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için programdan faydalanabilirler.

Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Öğrencilerimiz Mevlana süreci ve anlaşmalı üniversiteler ile ilgili detaylı bilgiyi Öğrenci Değişimi Komisyonu üyelerinden alabileceği gibi buradaki linkten ulaşabilecekleri Üniversite Mevlana Ofisi'nden de edinebilirler.

Mevcut Anlaşmalarımız

  • Erasmus Öğrenim Hareketliliği: Avusturya, İsveç, İspanya, Makedonya, Portekiz, Polonya
  • Erasmus Staj Hareketliliği: Herhangi bir Avrupa Birliği ülkesi
  • Mevlana Değişim Programı: Endonezya, Kırgızistan, Makedonya
  • Farabi Değişim Programı: Yurtiçinde 32 üniversite (Yıldız Teknik, İstanbul, Uludağ, Kocaeli, Anadolu, Osmangazi, Gazi vd.)