Ana Sayfa
Eğitim
E-Mühendislik Yönetimi

e-Mühendislik Yönetimi Programı

e-Mühendislik Yönetimi Nedir?

Mühendislik Yönetimi, bir ürünün, cihazın, yapının veya makinanın tasarımında, imalatında, yapımında, işletmesinde veya bakımında istenilen amaçları başarmak için mühendislerin, bilim adamlarının, tasarımcıların ve diğer teknik ve teknik olmayan personelin faaliyetlerini organize etmek, planlamak, yönetmek ve kontrol etmektir. Mühendislik Yönetimi programlarının MBA programlarından farkı, mühendisleri mevcut teknik bilgi ve becerilerinden uzaklaştırmadan bu niteliklerini daha etkin ve verimli kullandırma bilgi becerilerini kazandırmasıdır. Mühendislik Yönetimi, mühendislik ve uygulamalı bilimlerin kullanıldığı faaliyetlerin yönetimidir. Mühendislik Yönetimi mevcut ve gelecek teknolojilerle ilgili stratejik ve operasyonel kararlar verme durumundaki mühendislere yöneliktir. Mühendislik Yönetimi verimlilik, kaliteyi ve global anlamda rekabet gücünü artırmak, teknolojik düzeyi korumak, yeni iş alanları oluşturmak içindir. Mühendislik Yönetimi Endüstri Mühendisliği ve Sosyal Bilimler arasında yer alan bir disiplindir.

Program SAÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği tarafından yürütülecektir. Ayrıca bu programın yürütülebilmesi için SAÜ Uzaktan Eğitim Merkezinin tecrübe ve alt yapısından yararlanılacaktır.

Programın İçeriği

Eğitim süresi üç yarıyıldır. Bu süre başarısız olunan derslerin tekrarı ya da bitirme projesinin gecikmesi halinde altı yarıyıla kadar uzayabilir.

Zorunlu Dersler: Programın temeli oluşturan toplam 7 adet zorunlu ders, öğrencilerin, iş dünyasındaki sorunlarını çözmeye yönelik temel bilgileri ve gereksinim duydukları alt yapıyı oluşturma imkanı verir.

Seçmeli Dersler: Öğrenciler, 3. dönem açılacak olan seçmeli derslerden ilgi alanlarına göre ders alacaklardır.

Bitirme Projesi: Öğrenciler, derslerin öğretim üyeleri ile karşılıklı görüşmeleri sonucunda 3. dönem sonunda bitirme projesi hazırlamakla yükümlüdürler.

Her öğrencinin programdan mezun olabilmesi için zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan en az 33 krediyi tamamlaması ve bitirme projesinden başaralı olması gerekir.

Programın İşleyişi

Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanacak olan ders notları haftalık olarak eğitim platformunda yayınlanacaktır. Dersler, öğrencilerin önceki haftalardaki ders notlarının tekrar gözden geçirilmesi için dönem sonuna kadar açık kalacaktır.

SAÜLMS eğitim platformu, öğrencilerin ders notlarına hızlı ulaşabilmesine olanak sağlamaktadır. Ders notları, grafik ve görsel efektlerle desteklenmiştir. Dersler içeriğinde, flash animasyonları gibi hareketli yapılar bulundurarak öğrenci için anlaşılır bir format haline getirilmiştir.

Her hafta işlenen dersin sonunda yer alan kısa sınavlar öğrencinin gelişmesine ve kendi bilgilerini sorgulamasına imkan vermektedir.

Daha Fazla Bilgi

  • e-Mühendislik Yönetimi Programı hakkında daha fazla bilgi almak için www.emy.sakarya.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
  • e-Mühendislik Yönetimi Portalına ulaşmak için www.emyport.sakarya.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.