Personel Sayıları
Profesör 6
Doçent 11
Doktor Öğretim Üyesi 12
Araştırma Görevlisi 7
Öğretim Görevlisi 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 332 263
2. Öğretim Öğrencisi 305 296
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 2 13
Toplam 639 572
Genel Toplam 1211