Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 3
Doktor Öğretim Üyesi 18
Araştırma Görevlisi 12
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 318 299
2. Öğretim Öğrencisi 272 322
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 15 74
Toplam 605 695
Genel Toplam 1300