Staj

Staj Sınavı Hakkında
 
Staj dersini seçmeyen öğrenci staj sınavına giremeyecektir. Staj sınavları duyurulan tarihlerde yapılacaktır. Staj sınavına staj defteri ile gelinecektir. Staj defterinin ilk sayfasında öğrenci fotoğrafı, dekanlık mühürü ve staj yapılan firmanın kaşesinin ve imzasının bulunması gerekmektedir. Ayrıca staj defterinin her sayfasının imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir. Bu kaşe, staj yapılan firmada sizinle ilgilenen personelin, bölüm sorumlusunun ya da firma yöneticisinin kaşesi olabilir. Staj sınavına gelmeden önce staj defterinizde bu hususlar ile ilgili eksiklik olmadığından emin olunuz.
 
Staj Komisyonu İletişim
 
Staj bilgilendirme ve evrak işlemleri Cuma günleri yapılacak olup görüşmeler o haftanın komisyon görevlisi ile (13:00-16:00 saatleri arasında) yürütülecektir. Haftalık görevli çizelgesi ekte dikkatinize sunulmuştur. Mazeretli tüm staj işlemleri ile mezun durumundaki (staj haricinde başka herhangi bir dersi kalmamış) öğrencilerin staj sınavları ekte belirtilen günlerde ilgili öğretim üyeleri tarafından bir hafta öncesinden e-mail yoluyla randevu alınmış olmak koşuluyla gerçekleştirilecektir.
 
Staj Bilgilendirme Sunumu
 
Staj bilgilendirme sunumuna ekteki ilgili dosyadan erişebilirsiniz.
 
Staj Kılavuzu
 
Staj kılavuzuna ekteki ilgili dosyadan erişebilirsiniz.
 
Staj Defteri
 
Pdf formatındaki staj defterine ekteki ilgili dosyadan erişebilirsiniz.
 
Staj kılavuzuna ekteki ilgili dosyadan erişebilirsiniz.
 
Staj Takip Otomasyonu
 
Öğrenci numaranıza göre stajlarınızı buradan sorgulayabilirsiniz.
 
2023 Yaz Staj Duyurusu
 
Duyuruya buradan erişebilirsiniz.
 

7 Kasım 2023 tarihinde Kongre Merkezinde gerçekleştirilen staj bilgilendirme toplantısı