Komisyonlar

 • Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu
 • Üniversite Sanayi İş Dünyası İlişkileri ve Mezunlarla İletişim Komisyonu
 • Teknolojik Alt Yapı ve Ar-Ge Komisyonu
 • Not Kontrol ve Değerlendirme Komisyonu
 • Yatay ve Dikey Geçiş, Çap İntibak Komisyonu
 • Staj Komisyonu
 • Ders Plan, Program, İçerik ve Sınav Komisyonu
 • Erasmus ve Farabi Komisyonu
 • Akreditasyon Komisyonu
 • Sürekli İyileştirme Komisyonu
 • Bitirme ve Tasarım Çalışmaları Akreditasyon Komisyonu
 • Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi (umde) Komisyonu
 • Öğrenci Danışmanlık ve Öneri Şikayet Komisyonu
 • Burs Komisyonu
 • Bölüm Tanıtım ve Web Komisyonu
No items were found matching the current filters.