Ana Sayfa
Duyurular
Enm 487 Mühendislik Deneyimi Eğitimi ve Enm 495 Mühendislik Deneyimi Uygulaması Derslerine Yazılma (başvurusu Olmadan)

ENM 487 - MÜHENDİSLİK DENEYİMİ EĞİTİMİ ve ENM 495 - MÜHENDİSLİK DENEYİMİ UYGULAMASI Derslerine Yazılma (Başvurusu Olmadan)

Aşağıda isimleri bulunan öğrenciler UMDE'ye başvuru yapmadıkları halde ENM 487 - MÜHENDİSLİK DENEYİMİ EĞİTİMİ ve ENM 495 - MÜHENDİSLİK DENEYİMİ UYGULAMASI derslerini SABİS üzerinden seçmişlerdir. İsimleri yazılmış olan öğrencilerin 03-04 Ekim 2019 tarihlerinde dersten çekilmek üzere bölüm sekreterliğine dilekçe vermeleri gerekmektedir. Dersten çekilmezler ise notları dönem sonunda GR olarak kalacaktır.

AYDIN AYDIN (ENM 487 nolu dersi seçmiş)

ERCAN ONUR AŞAR (ENM 487 nolu dersi seçmiş)

MUSA ÖZKAN (ENM 487 nolu dersi seçmiş)

MUHAMMED MEHDİ AYAN (her iki dersi de seçmiş)

CEMİL SELMAN KOÇAN ((ENM 495 nolu dersi seçmiş)