Ana Sayfa
Duyurular
4. Sınıflar İçin Yarı Zamanlı Çalışma Hakkında (güncellendi 16.02.2021)

4. SINIFLAR İÇİN YARI ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKINDA (GÜNCELLENDİ 16.02.2021)

UMDE kapsamı dışında, tasarım/bitirme çalışmalarını işletmelerde uygulamalı olarak gerçekleştirmek isteyen ve sigorta ihtiyacı bulunan 4. sınıf öğrencilerine firmalara gittiği günler için aşağıda alınan kararlar çerçevesinde uygun görüldüğü taktirde Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından tasarım/bitirme çalışmaları kapsamında sigorta yapılabilmektedir. Ancak bu sigorta bölüm yönetiminin onayı şartı ile sadece 4. sınıf öğrencilerine yapılmaktadır.

Bu kapsamda sigortalanacak 4. sınıf öğrencilerinin Mühendislik Tasarımı ve/veya Bitirme dersini almış olması ve ilgili firmada bu çalışmalarını yürütmesi gerekmektedir. Firma'da Mühendislik Tasarımı ve/veya Bitirme çalışması yaptığına dair ek'te yer alan dilekçe tasarım/bitirme danışmanı tarafından doldurulacaktır.  Bu kapsamda alınan kararlar aşağıda verilmiştir. 

Bununla ilgili olarak alınan kararlar aşağıda verilmiştir.

05/01/2017 tarihli ve 477 sayılı Senato kararına istinaden, sadece Bitirme veya Tasarım Çalışması alan öğrenciler ilgili günlerde Bitirme/Tasarım çalışması ve staj haricinde hiçbir teorik veya uygulamalı dersin olmaması kaydıyla 3 güne kadar, hem Bitirme hem de Tasarım Çalışmasını aynı dönem içerisinde alan öğrenciler ise ilgili günlerde Bitirme/Tasarım Çalışması ve Staj dersinin haricinde hiçbir teorik ve uygulamalı ders olmamak kaydıyla 4 güne kadar, Bitirme ve/veya Tasarım Çalışmalarını Bölüm ve/veya Mühendislik Fakültesi’nin onayladığı bir kuruluşta uygulamalı olarak yapabileceğine ve ilgili günlerde sigortalarının Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın yapabileceğine, bu kararın sadece 2018-2019 Bahar yarıyılında geçerli olmasına ve her dönem başlamadan önce uygulamanın verimliliği ve ilgili konunun Fakülte Yönetim Kurulu tarafından tekrar değerlendirilmesi gerektiğine oybirliği ile karar verildi.

2020-2021 Bahar yy için aşağıda verilen tüm evraklar tamamlandıktan sonra  Arş.Gör. Enes Furkan Erkan'a e-posta ile gönderilecektir. Sigorta için gerekli bilgiler evraklarınız kontrol edildikten sonra dekanlık staj birimine tarafımızdan iletilecektir.

  • Ek'te yer alan bitirme/tasarım uygulama başvuru formu (Ek'leri ile birlikte)
  • Bitirme/tasarım uygulama başvuru formu'nun eki olarak Onaylı Transkript ve Haftalık ders programı

Senato kararına göre 2020-2021 Bahar döneminde UMDE ve Tasarım/Bitirme kapsamında işyeri uygulaması için işletmelere giden öğrencilerden sorumluluk onay belgesi alınması gerekmektedir. Aşağıdaki bağlantı ile online onay vererek (öğrenci e posta adresinizi kullanınız), onay belgesini imzalayıp sisteme yüklemeniz gerekmektedir.  İlgili belge form içerisine bağlantı olarak iliştirilmiş olup bağlantı tıklanarak indirilebilmektedir.

Sorumluluk onay belgesi için bağlantı:   https://forms.gle/NDL7bTt8fo1e9NP29