Ana Sayfa
Karma Öğretim
Program Hakkında

Karma Öğretim Programı Hakkında

Önemli Not: 2014-2015 eğitim-öğretim yılı itibariyle bölümümüz karma (uzaktan) öğretim programına öğrenci alımı yapılmayacaktır.

Günümüz sanayi ve hizmet sektöründe örgütlerin üçayağını oluşturan insan, makine ve malzeme bileşenlerinin koordinasyonu ve süreç yönetimleri konusunda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı karşılamak ise araştırmak, gelişmeleri yakından takip etmek ve bunu yeni nesillere aktarabilmekten geçmektedir.

Eğitim konusunda dünya artık farklı öğretim yöntemleri ile maksimum kaliteyi hedefleyen yeni modeller üzerinde durmaktadır. Endüstri Mühendisliğinin de amaçlarından birini oluşturan verimlilik konusunda, insanlığın mekân ve zaman kısıtlarını minimuma indirmek suretiyle öğrenim görebilmeleri ile ilgili çalışmalar Ülkemizde de gitgide yaygınlaşmaktadır. Bu konuda bir ilke imza atarak lisans öğrenimini, örgün öğretim ile uzaktan eğitim modelinin karma şekilde uygulayarak gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.”

Karma Öğretim Nedir?


Karma Öğretim; klasik eğitim ilkelerinin teknoloji desteği ile uzaktan eğitimde senkron ve asenkron ders yaklaşımının yüz yüze eğitim ile birlikte kullanılarak yürütüldüğü bir öğretim modelidir. Bu modelin bir diğer yanını da, %30 gibi bir oranda gerçekleştirilen yüz yüze eğitim oluşturur. Karma eğitim, söz konusu bölümlerde Cuma-Cumartesi günleri en az %30 örgün, gün bağımsız olarak en çok %70 uzaktan eğitim şeklinde yürütülmektedir.