Ana Sayfa
Karma Öğretim
Sıkça Sorulan Sorular

Karma Öğretimle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Endüstri Mühendisliği Karma (Uzaktan) Öğretim Lisans Programına nasıl başvurabilirim?

2014-2015 eğitim-öğretim yılı itibariyle bölümümüz karma (uzaktan) öğretim programına öğrenci alımı yapılmayacaktır.

Uzaktan eğitim ya da örgün öğretimde Endüstri Mühendisliği Bölümü okuyan bir öğrenci Karma öğretime yatay geçiş yapabilir mi?


Karma öğretime aynı denklikte olmayan (yani %30 örgün, %70 uzaktan eğitim vermeyen) bir üniversiteden yatay geçiş yapamaz.

Karma Eğitim öğrencisi başka bir bölüm ile ÇAP yapabilir mi?

Sakarya Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Karma Öğretim ile çap yapılabilir.

Endüstri Mühendisliği Bölümünde dersler ve işleyişi ile ilgili olarak I. ve II. Öğretim ile Karma Öğretim arasında fark var mıdır?

Karma Öğretim dersleri ile, I. ve II. öğretim dersleri arasında bir fark bulunmamaktadır, her üç öğretimde aynı dersleri görmektedir.

I. ve II. öğretim ile Karma Öğretim arasındaki en önemli fark, derslerin işleniş şekli ve derslere devam şeklinde ortaya çıkmaktadır. I. ve II. öğretim derslerinin tamamı sınıf ortamında yapılırken, Karma Öğretim derslerinin sadece %30'a karşılık gelen kısmı Cuma ve Cumartesi günleri sınıf ortamında yapılmaktadır.

Karma Öğretim’i Uzaktan eğitim şeklinde de tanımlayabilir miyiz?

Karma Öğretim %30 örgün, %70 uzaktan olmak üzere yürütülmektedir. Karma Öğretim derslerinin tamamının ders içerikleri ve derslerin görüntülü ortamdaki (video) çekimleri haftalara göre internet ortamında yayınlanmaktadır.

Karma Öğretim öğrencisi olarak istediğim zaman örgün öğretimin dersine girebilir mi?

Karma öğretim öğrencisi kendi sınıfıyla ders almak zorunludur.

Vize ve final imtihanları örgün öğretime göre farklı zamanda mı yapılır?

Vize ve final sınavları örgün öğretim ile aynı tarihler arasında yapılmaktadır.

Diplomada “Karma öğretim” ifadesi bulunacak mı?

Diplomalarda “ I., II. veya Karma Öğretim” şeklinde bir ifade bulunmaz. "Endüstri Mühendisliği Lisans Eğitimini tamamlamıştır." şeklinde bir ifade vardır.